Zamawiający
Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
Tel.: 284 56 82
Faks: 284 58 48
Adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

IBR.271.09.2023.KG - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo w formule zaprojektuj i wybuduj

Informacje o zamówieniu
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo w formule zaprojektuj i wybuduj
IBR.271.09.2023.KG
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2023-07-14 10:00:00
2023-07-14 10:15:00
2023-08-12

: 2023-06-19 10:13:44
: Grudziński Krzysztof