Zamawiający
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24 W-9
31-155 KRAKÓW
Tel.: 628-26-48, 628--26-47, 628-22-20, 628-26-61
Faks: 628-20-72
Adres strony internetowej: www.pk.edu.pl

KA-2/110/2019 - Zakup sprzętu komputerowego do Magazynu Głównego Politechniki Krakowskiej.

Informacje o zamówieniu
Zakup sprzętu komputerowego do Magazynu Głównego Politechniki Krakowskiej.
KA-2/110/2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-09-09 10:00:00
2019-09-09 10:30:00
60 dni

: 2019-08-28 11:13:57
: KA-2 Zamówienia Publiczne