Zamawiający
Nadleśnictwo Kaliska
Długa 64
83-260 Kaliska
Tel.: 5889818
Faks: 058 5889814
Adres strony internetowej: www.kaliska.gdansk.lasy.gov.pl

SA.270.2.2023 - Dostawa paliw - oleju opałowego w roku 2023

Informacje o zamówieniu
Dostawa paliw - oleju opałowego w roku 2023
SA.270.2.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-01-26 09:00:00
2023-01-26 10:00:00
2023-02-24

: 2023-01-17 11:03:56
: Tomana Marcin