Zamawiający
Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
Tel.: 284 56 82
Faks: 284 58 48
Adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

IBR.271.01.2022.KG - Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 104 w miejscowości Zawada Piaski od km 0+000 do km 1+214

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 104 w miejscowości Zawada Piaski od km 0+000 do km 1+214
IBR.271.01.2022.KG
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-02-09 10:00:00
2022-02-09 10:30:00
2022-03-10

: 2022-01-25 10:42:53
: Grudziński Krzysztof