Zamawiający
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
B.Prusa 66
07-300 Ostrów Mazowiecka
Tel.: 645-73-01 lub 645-73-23
Faks: 645-73-23
Adres strony internetowej: www.gkostrow.pl

/4/11/2018 - Odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej powyżej 80mm o kodzie 1912 12 - inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.)

Informacje o zamówieniu
Odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej powyżej 80mm o kodzie 1912 12 - inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.)
/4/11/2018
przetarg nieograniczony
Usługi
2019-01-28 10:00:00
2019-01-28 10:10:00
60 dni

: 2018-11-22 14:52:09
: Mieczkowski Paweł