Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

17/2022 - DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE w 2023r. Znak sprawy 17/2022

Informacje o zamówieniu
DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE w 2023r. Znak sprawy 17/2022
17/2022
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2022-12-02 09:00:00
2022-12-02 09:30:00
2022-12-31

: 2022-11-18 12:04:41
: Madera Grzegorz