Zamawiający
Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz
Tel.: 3392100
Faks: 3221352
Adres strony internetowej: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl

WIWa.272.22.2023 - Świadczenie usługi sprzątania obiektu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy.
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Świadczenie usługi sprzątania obiektu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy.
WIWa.272.22.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2023-11-21 09:00:00
2023-11-21 10:00:00
2023-12-20

: 2023-11-08 10:58:22
: Krusiński Witold