Zamawiający
SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU
Juraszów 7/19
60-479 Poznań
Tel.: 8212359
Faks: 8233451
Adres strony internetowej: www.lutycka.pl

SZW/DZP/42/2022 - Dostawa jednorazowych rękawic diagnostycznych (Filia nr 1,2,3)

Informacje o zamówieniu
Dostawa jednorazowych rękawic diagnostycznych (Filia nr 1,2,3)
SZW/DZP/42/2022
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2022-09-23 09:00:00
2022-09-23 10:00:00
2022-12-21

: 2022-07-13 09:58:39
: Michalszczak Jolanta