Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
Bolesława Szpunara 20
32-020 Wieliczka
Tel.: 2782824
Faks: 2782824
Adres strony internetowej: www.spzlo.wieliczka.pl

ZP/02/SPZLO/TP/2021 - Dostawa instrumentów, materiałów i wyrobów stomatologicznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa instrumentów, materiałów i wyrobów stomatologicznych
ZP/02/SPZLO/TP/2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-08-12 11:30:00
2021-08-12 11:45:00
2021-09-10

: 2021-08-05 13:52:26
: Marosek Lucjan