Zamawiający
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24 W-9
31-155 KRAKÓW
Tel.: 628 26 47
Faks:
Adres strony internetowej: www.pk.edu.pl

KA-2/117/2023 - Oprogramowanie MATLAB i Simulink - odnowienie rocznej licencji Campus Wide Suite

Informacje o zamówieniu
Oprogramowanie MATLAB i Simulink - odnowienie rocznej licencji Campus Wide Suite
KA-2/117/2023
Zamówienie z wolnej ręki
Dostawy
2023-11-21 09:30:00
2023-11-21 10:00:00
2023-12-20

: 2023-11-09 09:00:04
: Juroszek Roman