Zamawiający
Gmina Szerzyny
Szerzyny 521
38-246 Szerzyny
Tel.: 146517300
Faks: 146517901
Adres strony internetowej: www.szerzyny.pl

FER.271.5.2024 - Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do km 1+095,10 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny

Informacje o zamówieniu
Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do km 1+095,10 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny
FER.271.5.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2024-04-03 09:00:00
2024-04-03 09:15:00
2024-05-02

: 2024-03-13 14:53:38
: Duda Urszula