Zamawiający
Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych
Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Tel.: 222582166
Faks: 222034988
Adres strony internetowej: www.instytut.info.pl

SA.270.9.2022.NW - Budowa budynku gospodarczego w szkółce leśnej w Koniecznie

Informacje o zamówieniu
Budowa budynku gospodarczego w szkółce leśnej w Koniecznie
SA.270.9.2022.NW
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-07-04 08:00:00
2022-07-04 08:02:00
2022-08-02

: 2022-06-10 14:52:36
: Drembkowski Paweł