Zamawiający
Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych
Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Tel.: 222582166
Faks: 222034988
Adres strony internetowej: www.instytut.info.pl

S.270.1.2022.NN - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Niepołomice w roku 2022 (IV postępowanie powtórzone)

Informacje o zamówieniu
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Niepołomice w roku 2022 (IV postępowanie powtórzone)
S.270.1.2022.NN
Przetarg nieograniczony
Usługi
2022-05-16 10:00:00
2022-05-16 10:02:00
2022-08-13

: 2022-04-28 14:02:25
: Drembkowski Paweł