Zamawiający
Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
Tel.: 284 56 82
Faks: 284 58 48
Adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

IBR.271.10.2021.KG - Rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baruchowie

Informacje o zamówieniu
Rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baruchowie
IBR.271.10.2021.KG
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-10-28 10:00:00
2021-10-28 10:30:00
2021-11-26

: 2021-10-18 13:36:27
: Grudziński Krzysztof