Zamawiający
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24 W-9
31-155 KRAKÓW
Tel.: 628-26-48, 628--26-47, 628-22-20, 628-26-61
Faks: 628-20-72
Adres strony internetowej: www.pk.edu.pl

KA-2/do testów - Podłaczenie i integracja w systemie SCADA naprawionej instalacji tensometrycznej do pomiaru odksztalceń oraz temperatur w stanowisku pn. Instalacja do badań komputerowych układow moniuitorowania pracy energetycznych kotłów parowych

Informacje o zamówieniu
Podłaczenie i integracja w systemie SCADA naprawionej instalacji tensometrycznej do pomiaru odksztalceń oraz temperatur w stanowisku pn. Instalacja do badań komputerowych układow moniuitorowania pracy energetycznych kotłów parowych
KA-2/do testów
przetarg nieograniczony
Roboty budowlane