Zamawiający
Gmina Medyka
Medyka 288
37-732 Medyka
Tel.: 6715391
Faks: 6715391
Adres strony internetowej: www.medyka.itl.pl/bip

BiD.ZP.271.1.2024 - Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Medyka.

Informacje o zamówieniu
Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Medyka.
BiD.ZP.271.1.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2024-04-03 10:00:00
2024-04-03 10:05:00
2024-05-02

: 2024-03-18 15:34:29
: Tenus Mariusz