Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

6/2024 - "Remont budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie"
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
"Remont budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie"
6/2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2024-04-12 09:00:00
2024-04-12 10:00:00
2024-05-11

: 2024-03-28 11:02:02
: Madera Grzegorz