Zamawiający
Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych
Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Tel.: 222582166
Faks: 222034988
Adres strony internetowej: www.instytut.info.pl

S.270.3.3.2022.NN - Przebudowa ogrodzenia Szkółki leśnej w Kłaju

Informacje o zamówieniu
Przebudowa ogrodzenia Szkółki leśnej w Kłaju
S.270.3.3.2022.NN
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-06-13 07:30:00
2022-06-13 07:32:00
2022-07-12

: 2022-05-27 07:23:15
: Drembkowski Paweł