Zamawiający
Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
Tel.: 284 56 82
Faks: 284 58 48
Adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

IBR.271.24.2022.KG - Przebudowa drogi gminnej nr 191044C w miejscowości Goreń Nowy

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi gminnej nr 191044C w miejscowości Goreń Nowy
IBR.271.24.2022.KG
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2022-12-28 10:00:00
2022-12-28 10:15:00
2023-01-26

: 2022-12-12 10:24:47
: Grudziński Krzysztof