Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu
Adampol 37
22-200 Włodawa
Tel.: 82 59 13 286
Faks:
Adres strony internetowej: https://spzozadampol.pl

DA.252.32.2022 - Zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych

Informacje o zamówieniu
Zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych
DA.252.32.2022
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Dostawy
2022-12-01 09:00:00
2022-12-01 09:30:00
2022-12-30

: 2022-11-22 18:26:37
: Purc Adam