Zamawiający
GMINA DRWINIA
Drwinia 57
32-709 Drwinia
Tel.: 2817153, 2849811
Faks: 2849834
Adres strony internetowej: www.drwinia.pl

ZP.ED.271.1.2023 - Budowa przyłączy domowych do sieci kanalizacji sanitarnej wykonywanej w miejscowościach Dziewin, Mikluszowice i Gawłówek gm. Drwinia w ramach inwestycji "Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia "

Informacje o zamówieniu
Budowa przyłączy domowych do sieci kanalizacji sanitarnej wykonywanej w miejscowościach Dziewin, Mikluszowice i Gawłówek gm. Drwinia w ramach inwestycji "Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia "
ZP.ED.271.1.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-02-22 09:00:00
2023-02-22 09:30:00
2023-03-23

: 2023-02-07 16:49:45
: Topór Anna