Zamawiający
Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
Olszowa, ul. Bursztynowa 55
63-600 Kępno
Tel.: 78 21 190
Faks: 62 75 14 166
Adres strony internetowej: www.zzo-olszowa.pl

2/ZZO/2024/ZP - Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Informacje o zamówieniu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów
2/ZZO/2024/ZP
Przetarg nieograniczony
Usługi
2024-05-16 10:00:00
2024-05-16 10:15:00
2024-08-13

: 2024-04-09 06:52:57
: Pindor Agata