Zamawiający
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 774052742
Faks: 4723295
Adres strony internetowej: www.bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

ZP.272.1.1.2021 - Organizacja publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Informacje o zamówieniu
Organizacja publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
ZP.272.1.1.2021
Przetarg nieograniczony
Usługi
2021-07-30 11:00:00
2021-07-30 12:00:00
2021-10-27

: 2021-07-02 09:41:04
: Kmieć Piotr