Zamawiający
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
11 Listopada 5
42-100 Kłobuck
Tel.: 34 3172206
Faks: 34 317 23 01
Adres strony internetowej: www.zozklobuck.com.pl

ZP.380/8/2022 - Dostawa opału do jednostek i komórek organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Informacje o zamówieniu
Dostawa opału do jednostek i komórek organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
ZP.380/8/2022
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-06-24 09:00:00
2022-06-24 09:30:00
2022-07-23

: 2022-06-09 11:56:28
: Bigosińska Katarzyna