Zamawiający
SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU
Juraszów 7/19
60-479 Poznań
Tel.: 8212359
Faks: 8233451
Adres strony internetowej: www.lutycka.pl

SZW/DZP/62/2022 - Sukcesywna dostawa worków na zwłoki na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Informacje o zamówieniu
Sukcesywna dostawa worków na zwłoki na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
SZW/DZP/62/2022
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2022-09-23 09:00:00
2022-09-23 10:00:00
2022-10-22

: 2022-09-15 11:31:27
: Watral Magorzata