Zamawiający
Gmina Łapanów
Łapanów 34
32-740 Łapanów
Tel.: 6134057
Faks:
Adres strony internetowej: www.lapanow.pl

IBP.III.271.10.2023 - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Łapanów

Informacje o zamówieniu
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Łapanów
IBP.III.271.10.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-11-21 09:00:00
2023-11-21 09:30:00
2023-12-20

: 2023-11-09 09:18:30
: Kurzeja Katarzyna