Zamawiający
SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU
Juraszów 7/19
60-479 Poznań
Tel.: 8212359
Faks: 8233451
Adres strony internetowej: www.lutycka.pl

SZW/DZP/36/2023 - Dostawa opatrunków specjalistycznych
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Dostawa opatrunków specjalistycznych
SZW/DZP/36/2023
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2023-05-29 09:00:00
2023-05-29 10:00:00
2023-08-26

: 2023-04-17 10:21:11
: Ćwiertka Monika