Zamawiający
SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU
Juraszów 7/19
60-479 Poznań
Tel.: 8212359
Faks: 8233451
Adres strony internetowej: www.lutycka.pl

SZW/DZP/82/2022 - Wykonanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej na potrzeby rozbudowy Centrum Medycyny Ratunkowej Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowanych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na podstawie projektu budowlanego, z uwzględnieniem wymaganych przez Zamawiającego zmian funkcjonalnych opisanych w PFU. Pełnienie nadzoru autorskiego projektu.

Informacje o zamówieniu
Wykonanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej na potrzeby rozbudowy Centrum Medycyny Ratunkowej Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowanych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na podstawie projektu budowlanego, z uwzględnieniem wymaganych przez Zamawiającego zmian funkcjonalnych opisanych w PFU. Pełnienie nadzoru autorskiego projektu.
SZW/DZP/82/2022
Przetarg nieograniczony
Usługi
2022-11-25 09:00:00
2022-11-25 10:00:00
2023-02-22

: 2022-10-24 13:09:56
: Bartkowiak Marta