Zamawiający
Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
Tel.: 284 56 82
Faks: 284 58 48
Adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

IBR.271.10.2022.KG - Budowa sieci kablowej SN 15kV wraz z linią napowietrzną w celu rozwiązania kolizji

Informacje o zamówieniu
Budowa sieci kablowej SN 15kV wraz z linią napowietrzną w celu rozwiązania kolizji
IBR.271.10.2022.KG
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-06-22 10:00:00
2022-06-22 10:30:00
2022-07-21

: 2022-06-07 10:24:37
: Grudziński Krzysztof