Zamawiający
Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych
Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Tel.: 222582166
Faks: 222034988
Adres strony internetowej: www.instytut.info.pl

SA.270.1.4.2022.NB - Remont i utrzymanie dróg leśnych oraz utrzymanie stałych i czasowych szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Brzesko w 2022 r.

Informacje o zamówieniu
Remont i utrzymanie dróg leśnych oraz utrzymanie stałych i czasowych szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Brzesko w 2022 r.
SA.270.1.4.2022.NB
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-07-04 10:00:00
2022-07-04 10:00:00
2022-08-02

: 2022-06-09 10:29:24
: Drembkowski Paweł