Zamawiający
SIM Śląsk Południe Sp.z o.o.
SIM Śląsk Południe Sp.z o.o. 220
43-316 Bielsko-Biała
Tel.: 789900333
Faks:
Adres strony internetowej: www.sim-slask-poludnie.pl

2/ZP/2022 - Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy 1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego, który ma być zlokalizowany w Bielsku-Białej

Informacje o zamówieniu
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy 1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego, który ma być zlokalizowany w Bielsku-Białej
2/ZP/2022
Negocjacje z ogłoszeniem
Usługi
2022-12-20 09:00:00
2022-12-20 09:30:00
2023-01-03 10:00:00
2023-01-03 10:30:00
2023-04-02

: 2022-11-22 11:56:00
: Kucypera Ewa