Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

15/2022 - DOSTAWA RYB PRZETWORZONYCH I KONSERWOWANYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2023r. Znak sprawy 15/2022.
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
DOSTAWA RYB PRZETWORZONYCH I KONSERWOWANYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2023r. Znak sprawy 15/2022.
15/2022
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2022-11-29 09:00:00
2022-11-29 09:30:00
2022-12-28

: 2022-11-02 13:39:11
: Madera Grzegorz