Zamawiający
Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
Tel.: 284 56 82
Faks: 284 58 48
Adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

IBR.271.05.2022.KG - Dostawa jednego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla OSP Goreń Duży
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Dostawa jednego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla OSP Goreń Duży
IBR.271.05.2022.KG
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-04-01 10:00:00
2022-04-01 10:30:00
2022-04-30

: 2022-03-24 13:56:49
: Grudziński Krzysztof