Zamawiający
Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych
Tadeusza Kościuszki 7
62-840 Koźminek
Tel.: 7637005
Faks:
Adres strony internetowej: www.kozminek.pl

OSWI.223.1.2023 - "Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Koźminek do szkół i placówek oświatowych w roku 2024 w dni nauki szkolnej"
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
"Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Koźminek do szkół i placówek oświatowych w roku 2024 w dni nauki szkolnej"
OSWI.223.1.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2023-12-07 09:00:00
2023-12-07 09:10:00
2024-01-05

: 2023-11-28 12:09:27
: Muszyńska Katarzyna