Zamawiający
Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych
Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Tel.: 222582166
Faks: 222034988
Adres strony internetowej: www.instytut.info.pl

S.270.3.4.2022.NN - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Niepołomice w roku 2022 (V postępowanie powtórzone)

Informacje o zamówieniu
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Niepołomice w roku 2022 (V postępowanie powtórzone)
S.270.3.4.2022.NN
Przetarg nieograniczony
Usługi
2022-07-04 08:00:00
2022-07-04 08:02:00
2022-08-02

: 2022-06-10 20:42:47
: Drembkowski Paweł