Zamawiający
SIM Śląsk Południe Sp.z o.o.
SIM Śląsk Południe Sp.z o.o. 220
43-316 Bielsko-Biała
Tel.: 789900333
Faks:
Adres strony internetowej: www.sim-slask-poludnie.pl

1/ZP/2022 - Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które mają być zlokalizowane w Kuźni Raciborskiej

Informacje o zamówieniu
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które mają być zlokalizowane w Kuźni Raciborskiej
1/ZP/2022
Negocjacje z ogłoszeniem
Usługi
2022-12-19 09:00:00
2022-12-19 09:30:00
2023-01-02 10:00:00
2023-01-02 10:30:00
2023-04-01

: 2022-11-18 10:21:02
: Kucypera Ewa