Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

2/2021 - ZAKUP PALIW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE

Informacje o zamówieniu
ZAKUP PALIW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE
2/2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-04-27 09:00:00
2021-04-27 09:30:00
2021-05-26

: 2021-04-16 16:12:00
: Madera Grzegorz