Zamawiający
SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU
Juraszów 7/19
60-479 Poznań
Tel.: 8212359
Faks: 8233451
Adres strony internetowej: www.lutycka.pl

SZW/SZP/44/2019 - Dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej i Naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej i Naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
SZW/SZP/44/2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-06-21 09:00:00
2019-06-21 10:00:00
60 dni

: 2019-05-20 13:14:27
: Bartkowiak Marta