Zamawiający
Dom Pomocy Społacznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

7/2021 - DOSTAWA PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZIAREN DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ w 2022r.

Informacje o zamówieniu
DOSTAWA PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZIAREN DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ w 2022r.
7/2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-11-17 09:00:00
2021-11-17 09:30:00
2021-12-16

: 2021-10-06 13:24:00
: Madera Grzegorz