Zamawiający
Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
Tel.: 284 56 82
Faks: 284 58 48
Adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

IBR.271.08.2023.KG - Przebudowa drogi gminnej nr 191037C w miejscowości Zakrzewo od km 0+000 do km 0+603

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi gminnej nr 191037C w miejscowości Zakrzewo od km 0+000 do km 0+603
IBR.271.08.2023.KG
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-05-31 10:00:00
2023-05-31 10:15:00
2023-06-29

: 2023-05-15 08:40:09
: Grudziński Krzysztof