Zamawiający
Gmina Szczerców
ul. Pułaskiego 8
97-420 Szczerców
Tel.: 6318059
Faks: 6318079
Adres strony internetowej: szczercow.pl

RI.3.7013.2.1.2024 - Remont targowicy w Szczercowie

Informacje o zamówieniu
Remont targowicy w Szczercowie
RI.3.7013.2.1.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2024-02-13 10:00:00
2024-02-13 10:15:00
2024-03-13

: 2024-01-29 13:40:07
: Kowal Marek