Zamawiający
Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych
Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Tel.: 222582166
Faks: 222034988
Adres strony internetowej: www.instytut.info.pl

SA.270.8.2022.NW - Remont dachu na budynku gospodarczym

Informacje o zamówieniu
Remont dachu na budynku gospodarczym
SA.270.8.2022.NW
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-07-06 08:00:00
2022-07-06 08:02:00
2022-08-04

: 2022-06-09 17:16:39
: Drembkowski Paweł