Zamawiający
Gmina Jabłonna
Modlińska 152
05-110 Jabłonna
Tel.: 76-77-332
Faks: 76-77-324
Adres strony internetowej: http://bip.jablonna.pl/

ZP.271.1.36.2023 - MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RAMACH REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINIE JABŁONNA
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RAMACH REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINIE JABŁONNA
ZP.271.1.36.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-09-19 10:00:00
2023-09-19 10:15:00
2023-10-18

: 2023-08-30 14:13:00
: Chodorski Jarosław