Zamawiający
Gmina Kamienica Polska
ul. M. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
Tel.: 3273338
Faks: 3273149
Adres strony internetowej: www.kamienicapolska.pl

ZP.271.3.2.2023 - Remont (modernizacja) drogi gminnej w Rudniku Wielkim ul. Gajowa w Gminie Kamienica Polska

Informacje o zamówieniu
Remont (modernizacja) drogi gminnej w Rudniku Wielkim ul. Gajowa w Gminie Kamienica Polska
ZP.271.3.2.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-02-03 09:30:00
2023-02-03 10:00:00
2023-03-04

: 2023-01-16 14:23:53
: Kołek Cezary