Zamawiający
SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU
Juraszów 7/19
60-479 Poznań
Tel.: 8212359
Faks: 8233451
Adres strony internetowej: www.lutycka.pl

SZW/DZP/41/2024 - Konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji zaplecza technicznego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu: Filia nr 1 - Poznań, ul. Juraszów 7/19
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji zaplecza technicznego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu: Filia nr 1 - Poznań, ul. Juraszów 7/19
SZW/DZP/41/2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2024-06-12 09:00:00
2024-06-12 10:00:00
2024-07-11

: 2024-05-28 13:55:16
: Watral Magorzata