Zamawiający
Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o.
Lipowa 21
11-100 Lidzbark Warmiński
Tel.: 7672750
Faks: 7672750
Adres strony internetowej: http://abklw.pl/index.php/bip

1/ABK/VIII/2023 - Zmiana systemu grzewczego na gazowe w 14 lokalach mieszkalnych gminnych położonych w Lidzbarku Warmińskim
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Zmiana systemu grzewczego na gazowe w 14 lokalach mieszkalnych gminnych położonych w Lidzbarku Warmińskim
1/ABK/VIII/2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-09-12 09:00:00
2023-09-12 09:10:00
2023-10-11

: 2023-08-23 11:39:02
: Śmiglewicz Alicja