Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

12/2022 - DOSTAWA PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZIAREN DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ w 2023r. Znak sprawy 12/2022

Informacje o zamówieniu
DOSTAWA PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZIAREN DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ w 2023r. Znak sprawy 12/2022
12/2022
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2022-11-17 09:00:00
2022-11-17 09:30:00
2022-12-16

: 2022-10-28 12:11:05
: Madera Grzegorz