Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
S.270.5.2022.NT Remonty dróg leśnych w Nadleśnictwie Nowy Targ 2022 Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych 31.05.2022
10:00:00
KC-zp.272-287/22 Dostawa wzorców pierwiastków w postaci nanoproszków do analizy mikro-XRF dla WFiIS Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 31.05.2022
10:30:00
11/11PN/2022 Dostawa odczynników diagnostycznych wraz z dzierżawą aparatów i analizatorów oraz laboratoryjnego systemu informatycznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 31.05.2022
11:00:00
ZP.271.1.50.2022.AP Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy placu zabaw za żłobkiem nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych 31.05.2022
11:00:00
ZP.271.1.52.2022.AJ Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy - roboty budowlane: przyłącz wody do działek ROD Huta Miedarska (część I) oraz orurowanie gminnego cieku wodnego na działce nr 1004 os. Rogi (część II) - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych 31.05.2022
11:45:00
AZP/05/ZO/2022 Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątku Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. 31.05.2022
12:00:00
ZP.271.1.54.2022.AW Modernizacja Domu Dziennego Pobytu nr 2 przy ul. Piramowicza 27 w Kędzierzynie-Koźlu w formule zaprojektruj i wykonaj - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych 31.05.2022
13:00:00
EP/51/2022 Zaangażowanie do projektu 2 lekarzy psychiatrów lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii, w ramach PZP dla dim oraz 4 lekarzy z psychiatrii lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii, w ramach działania ODPR dla dim w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 01.06.2022
08:00:00
49/2022 Dostawa sprzętu dla Zakładu Analityki Medycznej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 01.06.2022
08:00:00
DZ/ZO/2/2022 Dostawa wyrobów medycznych Szpital w Knurowie Sp. z o.o. 01.06.2022
08:00:00
Strona 5 z 27