Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
ADZP-381-06/23 "Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 02.02.2023
10:00:00
IGK-PZ.271.1.2.2023 Równanie, profilowanie i wałowanie dróg gruntowych, tłuczniowych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie. Gmina Ostrów Wielkopolski 02.02.2023
10:00:00
ADZP-381-10/23 "Sukcesywna dostawa materiałów medycznych na SOR" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 02.02.2023
10:00:00
RK-NZ.262.1.2023.JP Przeprowadzenie szkoleń (2 zadania) dla kadry zarządczej, dydaktycznej i administracyjnej Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z008/18 Politechnika Częstochowska 02.02.2023
10:30:00
KC-zp.272-47/23 dostawa wielofunkcyjnego przyrządu dla WIMiC - KC-zp.272-47/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 02.02.2023
10:30:00
KA-2/148/2022 Dostawa analizatora mocy i modułów 30A Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 02.02.2023
12:00:00
ZP.271.1.3.2023.DM Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie przebudowy ul. Wyspiańskiego oraz skrzyżowania ul. Wyspiańskiego, X. Dunikowskiego i Kłodnickiej w celu utworzenia ścieżki rowerowej. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych 02.02.2023
12:00:00
125/2022 Dostawa asortymentu do zabiegów chirurgicznych okulistycznych Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 02.02.2023
12:00:00
n/06/01/23 Dostawa materiałów opatrunkowych i medycznych - dogrywka Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. 02.02.2023
12:15:00
13/2023 Dostawy sukcesywne środków opatrunkowych na okres 12 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 03.02.2023
08:00:00
Strona 4 z 20