Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
KA-2/054/2022 Remont dachu na budynku Cz-A (17-1), Politechnika Krakowska, kampus Czyżyny, ul. Jana Pawła II 37 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 31.05.2022
10:00:00
20WSzU-R.ZP.2611.9.2022 Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych - 6 zadań 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Krynicy-Zdroju SP ZOZ w Krynicy-Zdroju 31.05.2022
10:00:00
dezynfekcja/390/2022 dostawa środków dezynfekcyjnych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach 31.05.2022
10:00:00
AZP/05/P/2022 Dostawa obłożeń i odzieży operacyjnej jednorazowego użytku Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. 31.05.2022
10:00:00
ZP.261.11.2022 Dostawa implantów kręgosłupowych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim 31.05.2022
10:00:00
KC-zp.272-208/22 dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z usługą montażu i konfiguracji urządzeń niezbędnych do uruchomienia laboratorium dydaktycznego 'VRoom' - KC-zp.272-208/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 31.05.2022
10:00:00
IGK-PZ.271.1.10.2022 "Sobótka - modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie" Gmina Ostrów Wielkopolski 31.05.2022
10:00:00
CRZP/63/2022/AZP Dostawa sprzętu komputerowego dla UMG w roku 2022 - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni 31.05.2022
10:00:00
ZP/1300/D/22 dostawa mebli biurowych wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części: Część 1: dostawa wraz z montażem mebli do Instytutu Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część 2: dostawa krzeseł do Instytutu Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część 3: dostawa wraz z montażem mebli do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część 4: dostawa krzeseł wraz z pulpitem do Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część 5: dostawa wraz z montażem mebli do Coll. Polonicum w Słubicach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część 6: dostawa wraz z montażem mebli kuchennych do Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 31.05.2022
10:00:00
ZP/518/U/22 zapewnienie dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych w obiektach Wykonawcy oraz podmiotów z nim współpracujących dla pracowników, emerytów i rencistów, osób przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych oraz ich dzieci Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 31.05.2022
10:00:00
Strona 4 z 27