Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
KC-zp.272-237/23 Dostawa laptopa (notebooka) - 2 szt. dla WEAIiIB - KC-zp.272-237/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 12.06.2023
10:00:00
Z.271.16.2023.NT Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ w roku 2023 (pakiety połączone leśnictwo Raba Wyżna i Bór) IV postępowanie powtórzone Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych 12.06.2023
10:00:00
ROI.271.5.2023 "Budowa sieci wodociągowej w m. Małgów i Małgów - Kolonia Budowa sieci wodociągowej w m. Zakrzyn Kolonia i Annopol Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Liskowie „ Gmina Lisków 12.06.2023
10:00:00
BP.271.16.2023.BS Mini stadion lekkoatletyczny Gmina Śrem 12.06.2023
10:00:00
OUTiZP.260.14.2023 Zakup i dostawa fabrycznie nowej przekładni typ CG475-2 do ZUOK w Starym Lubiejewie Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. 12.06.2023
10:00:00
RI.271.7.2023 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych pochodzących z terenu gminy Wisznia Mała Gmina Wisznia Mała 12.06.2023
10:00:00
KC-zp.272-316/23 Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 12.06.2023
10:30:00
ZP2/2023 Przebudowa i adaptacja budynku Collegium Medicum, położonego w Nysie przy ul. Ujejskiego 12 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie 12.06.2023
10:30:00
KC-zp.272-259/23 dostawa laptopa wraz z wyposażeniem dla WGGiIŚ - KC-zp.272-259/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 12.06.2023
10:30:00
KC-zp.272-324/23 dostawa i montaż specjalistycznych urządzeń warsztatowych do budynku SCK AGH przy ul. Kawiory 42 w Krakowie: kompresor - KC-zp.272-324/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 12.06.2023
11:00:00
Strona 4 z 26