Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
KC-zp.272-263/22 Wykonanie instalacji wraz z dostawa i uruchomieniem zespołu prądotwórczego w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-263/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 30.05.2022
11:00:00
ZP.271.1.51.2022.AW Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy / przebudowy ul. Nowowiejskiej Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych 30.05.2022
11:00:00
DZP-270-34-2022 Świadczenie usług transportu sanitarnego Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ 30.05.2022
11:00:00
ZP/25/2022 Zakup i dostawa materiałów do utrzymania czystości Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie 30.05.2022
11:00:00
PRIPŚ.7013.20.2022.BRA Dokumentacja projektowa remontu dachu Szkoły Podstawowej nr 2 w Śremie Gmina Śrem 30.05.2022
12:00:00
EP/50/2022 Zatrudnienie na umowę cywilnoprawną jedną osobę do Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego - mieszkanie chronione treningowe - Terapeuta. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 31.05.2022
08:00:00
54/2022 Dostawy materiałów biurowych i papieru ksero 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 31.05.2022
08:45:00
CRZP/71/2022/AZP Dostawa wsparcia technicznego dla UMG w 2022 roku - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni 31.05.2022
09:00:00
WIWa.272.7.2022 Czynniki diagnostyczne III Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 31.05.2022
09:00:00
ZP.271.10.2022 Dostawa wyposażenia do pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Skalmierzycach w ramach inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach. Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 31.05.2022
10:00:00
Strona 3 z 27