Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
15/2023 Dostawa gazików jałowych Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 09.06.2023
11:00:00
31/TP/MN/2023 Zakup komputerów poleasingowych, monitorów, dysków twardych, oprogramowania - pakiety biurowe, systemy operacyjne - ETAP II Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 09.06.2023
12:00:00
42/2023/POIŚ2 Dostawa angiografu do Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 09.06.2023
12:00:00
64/2023 Dostawa tabletów medycznych Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 09.06.2023
12:00:00
ZP.271.10.2023 Poprawa infrastruktury sportowej w miejscowości Bieńkowice GMINA DRWINIA 12.06.2023
09:00:00
KA-2/039/2023 Dostawa laptopów dla Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 12.06.2023
09:00:00
KC-zp.272-270/23 zakup zestawu składającego się z wielozadaniowego bezzałogowego statku powietrznego (BSP) z precyzyjnym układem geolokalizacyjnym, z aparaturą sterującą, kamerą, systemem zdalnej identyfikacji (Remote ID), systemem montażu wyposażenia dodatkowego - KC-zp.272-270/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 12.06.2023
09:00:00
KC-zp.272-225/23 Dostawa wraz z montażem mebli kreatywnych do Laboratorium Wirtualnego ILAB dla przedsięwzięcia pn. Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia” dla WGGiOŚ - KC-zp.272-225/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 12.06.2023
09:00:00
ZP/TP-07/2023 PROJEKT I MODERNIZACJA 16 (szesnastu) ROZDZIELNIC PIĘTROWYCH BUDYNKU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. A. FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU (formuła"zaprojektuj i wybuduj"). Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu 12.06.2023
09:30:00
PZ/5/2023 Roboty ogólnobudowlane w budynkach i lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 12.06.2023
10:00:00
Strona 3 z 26