Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
12/2023 Dostawy sukcesywne różnych artykułów spożywczych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 02.02.2023
08:00:00
DA.252.2.2023 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz stacji opisowej radiologicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu 02.02.2023
09:00:00
SZW/DZP/97/2022 Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU 02.02.2023
09:00:00
775/P/2023 Dostawa produktów leczniczych - Ramucirumabum Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy 02.02.2023
09:00:00
KC-zp.272-690/22 System laserowy do powierzchniowej obróbki materiałów - KC-zp.272-690/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 02.02.2023
09:00:00
ZP.271.3.1.2023 Remont (modernizacja) drogi gminnej w Wanatach ul. Topolowa w Gminie Kamienica Polska Gmina Kamienica Polska 02.02.2023
09:30:00
Zp.In.271.3.2023 Budowa żłobka poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego przedszkola gminnego w Opatówku ul. Szkolna 9, 62-860 Opatówek Gmina Opatówek 02.02.2023
09:45:00
dr.sprzęt med./406/2023 dostawa rękawic medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego j.u. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach 02.02.2023
10:00:00
20WSzU-R.ZP.2611.2.2023 Modernizacja wybranych pomieszczeń oraz dostawa i montaż mebli z wyposażeniem 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Krynicy-Zdroju SP ZOZ w Krynicy-Zdroju 02.02.2023
10:00:00
NA/P/323/2022 Usługi szkolenia studentów Politechniki Rzeszowskiej w Ośrodku Kształcenia Lotniczego w sezonie 2023. POLITECHNIKA RZESZOWSKA 02.02.2023
10:00:00
Strona 3 z 20