Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
SZP.215-37/22 Przebudowa II piętra - strona lewa Budynku "B" na Oddział Reumatologiczny Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu 26.09.2022
10:00:00
ZP.271.13.2022 Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sezonie 2022/2023. Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 26.09.2022
10:00:00
KC-zp.272-536/22 Dostawa sferycznej macierzy mikrofonowej oraz mikrofonu ambisonicznego dla WIEiT Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 26.09.2022
10:30:00
UG.271.7.B.2022 Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kamieniu Gmina Kamień 26.09.2022
10:30:00
KC-zp.272-466/22 Usługa przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia z egzaminem 2-poziom kompetencji BA zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13313:2011 (Energetyka). - KC-zp.272-466/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 26.09.2022
11:00:00
17/2022 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów towarowo-osobowych Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 26.09.2022
11:00:00
723/P/2022 Dostawa sprzętu serwerowego, urządzeń sieciowych i oprogramowania Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy 26.09.2022
12:00:00
ZP.271.1.105.2022.AW Przebudowa i rozbudowa strażnicy Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Jana Brzechwy 44 w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych 26.09.2022
13:00:00
DZP-270-57-2022 Usługa wsparcia i asysty technicznej bazy danych Oracle SE2 ASFU - 2 CPU - 1 rok Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ 26.09.2022
15:00:00
KC-zp.272-575/22 dostawa do siedziby Kupującego odczynników chemicznych dla WGGiOŚ - KC-zp.272-575/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 27.09.2022
08:30:00
Strona 3 z 25