Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
PIM-SK-2375/22/24 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych pielęgniarki w Klinikach, Oddziałach, Poliklinice, Centrum Diagnostyki Radiologicznej. Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 25.04.2024
09:00:00
SZW/DZP/22/2024 Dostawa kardiomonitorów i echokardiografu na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU 25.04.2024
09:00:00
PIM-SK-2375/28/24 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej. Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 25.04.2024
09:00:00
ZP.271.3.3.2024 Dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Kamienica Polska Gmina Kamienica Polska 25.04.2024
09:30:00
CRZP/58/2024/AZP Zakup gadżetów konferencyjnych - KKE Uniwersytet Morski w Gdyni 25.04.2024
10:00:00
BP.271.18.2024.BS Budowa ulicy Kantora w Śremie Gmina Śrem 25.04.2024
10:00:00
BA-X.2611.5.2024 Dostawa energii elektrycznej w II półroczu 2024 roku do obiektów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie (część 1) i w Lublinie (część 2) Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury 25.04.2024
10:00:00
ZO.271.5.2024 Dostawa namiotów ekspresowych oraz zestawów biesiadnych, gm. Wisznia Mała Gmina Wisznia Mała 25.04.2024
10:00:00
gazy medyczne 2/454/2024 dostawy gazów medycznych, tlenu medycznego w butlach ze zintegrowanym zaworem, butli z mieszaniną tlenu i podtlenku azotu do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach 25.04.2024
10:00:00
ZP3/399/24 Dostawa wraz z instalacją układu HPLC-MS Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 25.04.2024
10:00:00
Strona 3 z 28